Het rekenonderzoek bestaat uit 3 delen.

1. Een rekenbelevingsgesprek .

In dit gesprek wil ik te weten komen hoe de leerling staat tegenover het rekenen. 

 

2. Een onderzoek naar de rekenbasisvaardigheden.

Aan de hand van de Bareka rekenmuur ga ik op zoek naar de hiaten in de basisvaardigheden van het rekenen (Bandstra, 2008). 

- Op welk niveau is het hiaat ontstaan?

- Zit het probleem vooral bij het begrip, in de strategietoepassing, in de automatisering of in het flexibel toepassen (Van Groenestijn, Borghouts en Janssen 2011)

- Waar zit het kind bij dit onderdeel in het handelingsmodel (Van Groenestijn et al., 2011) ?

 

3. Een onderzoek naar de aanpak van rekenproblemen/rekenopgaven die in context worden aangeboden.

Ik ga het kind  een aantal contextsommen voorleggen om te ontdekken hoe de aanpak is en welke vormen van hulp nodig zijn. Hiervoor is het van belang dat het cito-niveau bekend is.