***Het rekenonderzoek met behandeling via mijn eigen praktijk bestaat uit 3 delen.

1. Een rekenbelevingsgesprek .

In dit gesprek wil ik te weten komen hoe de leerling staat tegenover het rekenen. 

 

2. Een onderzoek naar de rekenbasisvaardigheden.

Aan de hand van de Bareka rekenmuur ga ik op zoek naar de hiaten in de basisvaardigheden van het rekenen (Bandstra, 2008). 

- Op welk niveau is het hiaat ontstaan?

- Zit het probleem vooral bij het begrip, in de strategietoepassing, in de automatisering of in het flexibel toepassen (Van Groenestijn, Borghouts en Janssen 2011)

- Waar zit het kind bij dit onderdeel in het handelingsmodel (Van Groenestijn et al., 2011) ?

 

3. Een onderzoek naar de aanpak van rekenproblemen/rekenopgaven die in context worden aangeboden.

Ik ga het kind  een aantal contextsommen voorleggen op zijn FN om te ontdekken hoe de aanpak is en welke vormen van hulp nodig zijn. 

 

***Een rekenonderzoek op verzoek van een school:

Om er achter te komen waar precies hiaten zitten in het rekenen van de leerling doe ik een RD4 onderzoek (RD4= Rekendiagnostiek op 4 handelingsniveaus in alle domeinen).

Deze handelingsniveaus zijn zichtbaar gemaakt in een handelingsmodel, gepubliceerd in het ERWD protocol (2011, Van Groenestijn, M., Borghouts, C., & Janssen, C.).